Tünel Yalıtımı

 

TÜNEL SU YALITIMI

KAPSAM

Bu şartname PVC membran ile yapılacak olan Tünel su yalıtımı ve malzeme özellikleri ile uygulama esaslarına ilişkin detayları kapsamaktadır. PVC membran ve Geotekstil keçe ile Tünel su yalıtım uygulamalarına ilişkin malzeme teknik özelikleri ve uygulama detayları bu şartnamede aşağıda verilmiştir. Üretici firmaların Kalite güvence belgeleri ( ISO, CE, TSE, vs.) ve test onay raporlarına sahip olmaları şarttır. Proje özelliğine bağlı olarak; Tünel su yalıtımı plastik örtü olarak isimlendirilen PVC membran ve altında koruma amaçlı istenilen gramajda Geotekstil keçe (150-500 gr/m2) ayrıca su yalıtım detaylarına uygun aksesuar ve aparatlar kullanılacaktır.

NAKLİYE VE DEPOLAMA

PVC membran,  Geotekstil Keçe ruloları zarar görmemeleri için uygun şekilde ambalaj yapılmalı ve yatay yüklenmelidir. PVC membran, delinmeden, kirden, yağdan, çamurdan, mekanik aşınmadan, aşırı sıcaktan ve diğer zararlardan korunacak şekilde depolanmalıdır.

GARANTİ

Üretici firma ürünlerini 10 yıl süre ile fabrika garantisi altına almalı, yapılan uygulamayı da kullanım ve koruma hataları dışında 5 yıl süre ile garanti altına almalıdır.

UYGULAMA TÜNEL SU YALITIMI HAZIRLIK

Ana yüklenici tarafından düzgün ve yapılmaya hazır hale getirilen alan geomembran uygulamasını yapacak firmanın teknik ekibi tarafından kontrol edilerek teslim alınır. Öncelikle uygulama yapılacak bölgedeki invertlere uygulama yapılacaksa bu bölümlerin yalıtımı tamamlanır. İnvertlerin yalıtımı tamamlandıktan sonra Tünel kemerlerinin su yalıtımına başlanır.

TÜNEL SU YALITIMI UYGULAMA

Ana yüklenici tarafından hazırlanmış yüzeye, Uygulama firması tarafından, belirlenen anodan başlayarak tünel çeperlerine rondelalar yardımıyla Geotekstil keçe 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak anonun tamamı ve porozlar kaplanır.(Porozlar yalıtımın altından gelen suyun kontröllü olarak drenaj borularına taşır). Keçenin üzerine PVC geomembran el kaynak füzyon makinaları yardımıyla tünel iç çeperine geotekstil yerleştirilmesinde kullanılan rondelâlara kaynak yapılarak döşendikten sonra PVC Geomembranlar 7-10 cm bini yapılarak çift kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi tamamlanır. Uygulamanın test işlemleri gerçekleştirildikten sonra porozdan gelen malzeme ile iç çeperden aşağı gelen malzeme birleştirilir. Tüneldeki anonun yalıtım işlemi tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından uygun dozda kaplama betonu dökülür.

KAYNAK VE TEST METODLARI

Hava Koşulları;

PVC membran yerleştirilmesi, çevre ısısının +5°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır.

Geomembran Kaynakları

Onaylanmış kaynak metodu otomatik makine ile füzyon kaynağıdır. 4

Kaynak Bindirmesi

Membran panelleri füzyon kaynak için minimum 7-10 cm ‘dir.

Kaynak Ekipmanı ve Aksesuarları

Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar füzyon kaynak makineleridir ve aşağıdaki ekipmanlar bulundurulmalıdır.

Füzyon Kaynak Makinesi

Hava basıncı testi için ekipman

Yamalar için el kaynağı

Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler

Test Kaynakları

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu tahkik etmek amacıyla, saha test kaynakları yapılmalıdır. Test kaynakları, o gün kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her kaynaklama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır. Tüm test kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

Onaylanan kaynak metotları füzyon kaynaklarıdır.

Saha Kaynaklarının Testleri

Tüm test alet ve ekipmanları sürekli sahada bulunmalı ve teste her an hazır olmalıdır.

Hava Basıncı Testi ( Sadece Çift Dikişli Füzyon Kaynaklar )

Aşağıdaki yöntem Çift Dikişli Füzyon Kaynaklarının test edilmesinde kullanılacaktır. Çift Dikişli Füzyon Kaynakların testi için gerekli ekipmanlar şunlardır.

PVC membranı korumak amacıyla bir yastık üzerine monte edilmiş, 25–30 psi (1.75–2.10 at) basınç oluşturacak ve tutabilecek basınç odası olan bir hava pompası.

Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yâda onaylı başka bir basınç besleme aleti

Test için uygulayıcı aşağıdakileri yerine getirecektir;

Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.

İğne yâda onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.

Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.

Kanalın diğer ucuda kapatılır.

Ek yerleri çift kaynaklı eklerle teşkil edilmiş deney kanalına basınçlı hava pompalanarak geçirimsizlik açısından deneye tabi tutulacaktır. Başlangıçta deney basıncı 5 dakikalık bir deney süreci için 2 bar veya 10 dakikalık bir deney süreci için 1,5 bar olacaktır. Hava basıncı kaybının her iki halde de %20 den fazla olmaması halinde ek yeri su geçirmez kabul edilir.

Onarım İşlemleri

Bozuk ve hatalı kaynaklar bu spesifikasyonda belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.

Küçük delikler, üzerleri el kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik büyükse yamanmalıdır.

Yırtıklar yama yapılarak onarılacaktır. Yama eğer düşeyde ise üzerinde yâda, bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.

Geniş delikler, pürüz ve ham maddenin iyi dağılmamasından dolayı oluşan bozukluklar ile herhangi bir yabancı maddeden dolayı etkilenmiş yerler yamanmalıdır.

Yamanacak geomembran yüzeyi, onarımdan en fazla 10 dakika önce temizlenmelidir.

Yamalar yuvarlak yâda oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 10 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan geomembran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır.

Onarımların Tahkik Edilmesi

Sonuçların Kaydedilmesi: Uygulayıcı tarafından, yapılan tüm testlerin sonuçlarını gösteren dokümanlar günlük olarak kaydedilir. Bu dokümanlar, başlangıçta testleri geçmeyen bütün kaynakları belirtecek ve bu kaynakların onarılıp tekrar başarı ile test edildiğini gösteren kanıtları içerecek şekilde düzenlenir.

PVC membran Uygulamasının Kabulü

Uygulayıcı, işveren tarafından kabul edilene kadar geomembran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır. PVC membran kabulü, işveren tarafından, aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde yapılır.

Uygulama bitmiş olacak

Tüm saha kaynaklarının ve onarımlarının ilgili testlerle beraber yeterli şekilde yapıldığının tahkiki tamamlanacak.

Tüm belgeler ve tutanaklar uygulayıcı tarafından hazırlanarak yetkili makama teslim edilir.