Temel Su Yalıtımı

TEMEL BOHÇALAMA

TEMEL, PERDE SU YALITIMI

KAPSAM

Bu şartname PVC membran ile yapılacak olan Temel, perde su yalıtımı ve malzeme özellikleri ile uygulama esaslarına ilişkin detayları kapsamaktadır. PVC membran ve Geotekstil keçe ile temel ve perde su yalıtım uygulamalarına ilişkin malzeme teknik özelikleri ve uygulama detayları bu şartnamede aşağıda verilmiştir. Üretici firmaların Kalite güvence belgeleri ( ISO, CE, TSE,vs.) ve test onay raporlarına sahip olmaları şarttır.

Proje özelliğine bağlı olarak; Taban, perde, otopark üstü ve teras su yalıtımı plastik örtü olarak isimlendirilen PVC membran ve üstünde koruma amaçlı istenilen gramajda Geotekstil keçe (150-500 gr/m2) ayrıca su yalıtım detaylarına uygun aksesuar ve aparatlar kullanılacaktır.

NAKLİYE VE DEPOLAMA

PVC membran,Geotekstil Keçe ruloları zarar görmemeleri için uygun şekilde ambalaj yapılmalı ve yatay yüklenmelidir. PVC membran, delinmeden, kirden, yağdan, çamurdan, mekanik aşınmadan, aşırı sıcaktan, soğuktan ve diğer zararlardan korunacak şekilde depolanmalıdır.

GARANTİ

Üretici firma ürünlerini 10 yıl süre ile fabrika garantisi altına almalı, yapılan uygulamayı da kullanım ve koruma hataları dışında 5 yıl süre ile garanti altına almalıdır.

UYGULAMA 

TEMEL SU YALITIMI HAZIRLIK

Düzgün perdah yapılmış grobeton döküldükten sonra, gerekli yüzey temizlikleri, ve yüzey bozuklukları tamir harcıyla doldurulur,asansör çukurunun merkez köşelerine pah yapılır ve uygulama firmasına yalıtım yapılacak bölge teslim edilir. Yalıtım yapılan temellerde, temel kalıbı söküldükten sonra drenaj levhası veya koruma duvarı ile yalıtımın korunması sağlanmalıdır.

TEMEL SU YALITIMI UYGULAMA

Düzgün grobeton zemin üzerine, Uygulama firması tarafından, 150 ila 500 gr/m2 Geotekstil keçe 7-10 cm bini yapılarak, uygulama yapılacak zemin, asansör çukuru, radye kalıbı ve alanın tamamı kaplanır.. Keçenin üzerine; 1,50 ila 3,00 mm PVC membran ruloları serbest serilir ve ek yerleri 7-12 cm bindirilerek çift kaynak robotu ile kaynak yapılır. yine aynı şekilde koruma betonu dökülmeden, yalıtımın zarar görmemesi ve delinmemesi için son kat 150- 300 gr/m2 koruma keçesi ile tüm alan kapatılır. Temelde yalıtım işlemi tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından uygun dozda koruma betonu dökülür.

Temelden gelen Geotektil keçe + PVC membran + Geotekstil keçe temel üst kotunda geçici olarak kilitlenecektir.

PERDE SU YALITIM HAZIRLIK

Perdede gerekli yüzey temizlikleri ve yüzey bozuklukları tamir harcı ile doldurulur, Tayrot ve tiş delikleri özel tamir harçları ile kapatılır. Perde ile temel arasında meydana gelen genleşme derzlerine ve perde merkez köşelerine pah yapılır ve uygulama firmasına yalıtım yapılacak bölge teslim edilir.yalıtım yapılan perdelerin, drenaj levhası veya koruma duvarı ile korunması sağlanır.

PERDE SU YALITIM UYGULAMA

Düzgün yüzey üzerine, Uygulama firması tarafından, 150 ila 500 gr/m2 Geotekstil keçe 7-10 cm bini yapılarak perdeye asılır. Keçenin üzerine; 1,5 ila 3,00 mm PVC membran ruloları serbest asılarak, ek yerleri 7-12 cm bindirilir çift dikişli füzyon kaynak makinesi ile yapılır.Perde üst kotunda Geotekstil keçe + PVC membran + Geotekstil keçe aluminyum baskı çıtası ile kilitlenip bitişlere polüretan mastikleme yapılır. Bohçalaması biten su yalıtım ugulaması yüklenici firma tarafından drenaj levhası yada koruma duvarı ile korunmalıdır.

KAYNAK VE TEST METODLARI

Hava Koşulları;

PVC membran uygulaması, çevre ısısının +5°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır. Yağış esnasında ve sabah erken saatlerdeki çiğ esnasında kaynak işlemi yapılmamalıdır.

Saha Kaynakları

Onaylanmış kaynak metodu otomatik makine ile füzyon kaynağıdır. köşelerde ve geometrik şekilli kısımlarda, saha kaynakları en aza indirgenmelidir.

Kaynak Bindirmesi

Membran panelleri füzyon kaynak için minimum 7-12 cm 'dir. Kaynak Ekipmanı ve Aksesuarları Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar füzyon kaynak makineleridir ve aşağıdaki ekipmanlar bulundurulmalıdır.

          Füzyon Kaynak Makinesi

          Hava basıncı testi için ekipman

          Yamalar için el kaynağı

          Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler

Test Kaynakları

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu tahkik etmek amacıyla, saha test kaynakları yapılmalıdır. Test kaynakları, o gün kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her kaynaklama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır. Tüm test kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

Onaylanan kaynak metotları füzyon kaynaklarıdır.

Saha Kaynaklarının Testleri

Tüm test alet ve ekipmanları sürekli sahada bulunmalı ve teste her an hazır olmalıdır.

Hava Basıncı Testi ( Sadece Çift Dikişli Füzyon Kaynaklar )

Aşağıdaki yöntem Çift Dikişli Füzyon Kaynaklarının test edilmesinde kullanılacaktır.

Çift Dikişli Füzyon Kaynakların testi için gerekli ekipmanlar şunlardır.

          PVC membranı korumak amacıyla bir yastık üzerine monte edilmiş, 25-30 psi (1.752.10 at) basınç oluşturacak ve tutabilecek basınç odası olan bir hava pompası.

          Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yâda onaylı başka bir basınç besleme aleti

Test için uygulayıcı aşağıdakileri yerine getirecektir;

          Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.

          İğne yâda onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.

          Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.

          Kanalın diğer ucuda kapatılır.

Ek yerleri çift kaynaklı eklerle teşkil edilmiş deney kanalına basınçlı hava pompalanarak geçirimsizlik açısından deneye tabi tutulacaktır.Başlangıçta deney basıncı 5 dakikalık bir deney süreci için 2 bar veya 10 dakikalık bir deney süreci için 1,5 bar olacaktır.Hava basıncı kaybının her iki haldede %20 den fazla olmaması halinde ek yeri su geçirmez kabul edilir.

Onarım İşlemleri

          Bozuk ve hatalı kaynaklar bu spesifikasyonda belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.

          Küçük delikler, üzerleri el kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik büyükse yamanmalıdır.

          Yırtıklar ve delikler yama yapılarak onarılacaktır. Yama eğer düşeyede ise üzerinde yâda, bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.

          Geniş delikler, pürüz ve ham maddenin iyi dağılmamasından dolayı oluşan bozukluklar ile herhangi bir yabancı maddeden dolayı etkilenmiş yerler yamanmalıdır.

          Yamanacak geomembran yüzeyi, onarımdan en fazla 10 dakika önce temizlenmelidir.

Yamalar yuvarlak yâda oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 10 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan geomembran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır.

Onarımların Tahkik Edilmesi

Sonuçların Kaydedilmesi: Uygulayıcı tarafından, yapılan tüm testlerin sonuçlarını gösteren dokümanlar günlük olarak kaydedilir. Bu dokümanlar, başlangıçta testleri geçmeyen bütün kaynakları belirtecek ve bu kaynakların onarılıp tekrar başarı ile test edildiğini gösteren kanıtları içerecek şekilde düzenlenir.

PVC membran Uygulamasının Kabulü

Uygulayıcı, işveren tarafından kabul edilene kadar geomembran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır. PVC membran kabulü, işveren tarafından, aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde yapılır.

          Uygulama bitmiş olacak

          Tüm saha kaynaklarının ve onarımlarının ilgili testlerle beraber yeterli şekilde yapıldığının tahkiki tamamlanacak.

          Tüm belgeler ve tutanaklar uygulayıcı tarafından hazırlanarak yetkili makama teslim edilir.

YALITIMIN KORUNMASI 

Temelde ve Perdelerde Ana yüklenici firma tarafından, koruma amaçlı XPS levhalar, drenaj levhası veya koruma duvarı örülmelidir. Temelde radye kalıpları perde yalıtımı tamamlanmadan sökülmemelidir. Yalıtımı bitmiş bölgelerde koruma işlemi hemen yapılmalıdır. Üretici firma tarafından ayrıca soğuk genleşme derzlerinde , PVC su tutucu bant kullanılması önerilmektedir.