HDPE KANAL UYGULAMALARI

 

 HDPE KANAL UYGULAMALARI

     

KULLANILDIĞI YERLER

 

  • Bina temelleri,
  • Bodrum Katlar,
  • Göletler
  • Teraslar, Çatılar
  • Yüzme Havuzu veya Üretim Havuzları
  • Baraj Gövdeleri
  • Su Depoları, Su Rezervuarları,
  • Sulama Kanalları
  • Atık Depolama Sahaları

HDPE GEOMEMBRAN' a ilişkin teknik özellikler bu şartnamede tablo halinde verilmiştir. HDPE Geomembran üretici firmaların ( ISO, CE, TSE, vs.) kalite güvence belgesine sahip olmaları şarttır.

Taban izolasyonu plastik örtü olarak isimlendirilen Yüksek Yoğunluklu polietilen (HDPE) örtüdür. Firmalar tarafından üretilen plastik örtü değişik amaçlara göre değişik yoğunluk ve kalınlık özellikleri göstermektedir. Geomembran örtülerin yüzeyi uygulanacak sahta göre düz veya pürüzlü olabilmektedir.

Ayrıca kullanılacak HDPE Geomembran şantiyede oluşacak hasarların tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir yüzeyi değişik renkte sinyal tabakalı olarak temin edilecektir. Bu amaçla delinme ve yırtılmayı en kolay gösteren renk olması bakımından gri sinyal tabakalı HDPE Geomembran kullanılacaktır.

Şeritler halinde üretilmiş HDPE örtüler inşaat sahasında kaynak yapılarak birleştirilecektir. Ancak bu işlemin özenle yapılması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. HDPE Geomembranın şevlerdeki ankraj detayları, proje çizimlerinde belirtildiği üzere tatbik edilecektir. Bu nedenle tatbik edilecek malzemenin bu detayları sağlayacak yapıda olması gerekmektedir. Şerit halindeki HDPE örtünün, örtü boyunca homojen olarak 1,00- 3,00 mm kalınlıkta olması gerekmektedir.

HDPE GEOMEMBRAN UYGULAMA TEKNİKLERİ

Geomembran Uygulamasından Önce ;Ana yüklenici firma tarafından, Kanalın şev ve taban kısımları toprak dolgu ile sıkıştırılıp hazır hale getirilecektir. Ve taşerona yalıtım yapması için teslim edilecektir.

HDPE Geomembran ve Geotekstil Keçe Uygulaması;

Sıkıştırılmış toprak zemin üzerine bir kat Geotekstil keçe ek yerleri 10 cm bindirilecek şekilde serilerek uygulama yapılacak alanın tamamen kapatılacaktır. HDPE Geomembran ruloları ankraj çukurundan başlanarak şevlere paralel gölet tabanına dik olacak şekilde Geotekstil keçenin üzerine serilip 10 cm binileri yapılarak yerleştirilecek ve sıcak füzyon kaynağı ile 10 cm'lik bini korunacak şekilde ek yerlerinin birleştirilmesi sağlanacaktır. Sıcak füzyon ile yapılan kaynaklar basınçlı hava (2 bar/2dk) ile test edilecektir. Gerekli testler yapıldıktan sonra geomembranın üstüne son kat geotextil keçe ile örtülecektir.

Nakliye ve Sahada Depolama

Geomembran, Geotekstil Keçe ruloları zarar görmemeleri için uygun şekilde ambalaj yapılmalı ve yatay yüklenmelidir. Geomembran, delinmeden, kirden, yağdan, çamurdan, mekanik aşınmadan, aşırı sıcaktan ve diğer zararlardan korunacak şekilde depolanmalıdır.

Ankraj Hendeği

Ankraj hendekleri ana yüklenici tarafından geomembran serilmeden önce uygulama projelerinde gösterildiği biçimde kazılmalıdır. Hendek köşeleri hafifçe yuvarlatılarak, geomembranın hendekle birleştiği yerlerde keskin kıvrılmalardan kaçınılmalıdır. Ankraj çukurlarındaki uygulamalar tamamlandıktan sonra dolgu ve sıkıştırma yapılmadan önce Geomembranın zarar görmemesi için üzerine bir kat Grotesktil Keçe serilecektir.

Yerleştirme Metodu

>       Hiç bir ekipman yada alet, taşıma ve kullanım sırasında, yada başka sebepler ile geomembrana zarar vermemelidir.

>       Hiç bir personel geomembran üzerinde çalışırken sigara içememeli, geomembrana zarar verecek ayakkabı giymemeli ve başka faaliyetlerde bulunmamalıdır.

>    Şeritlerileri açmak için kullanılan metot, geomembranda çiziklere yâda kıvrılmalara sebebiyet vermemeli, alttaki zemine yada alta serilmiş geotekstile zarar vermemelidir.

>    Geomembran ile direk temas en aza indirilmelidir. Örnek olarak geomembran üzerinde dolaşılması zorunlu bölgeler geotekstil, ilave membran yâda diğer uygun malzemeler ile korunmalıdır.

>     Hava Koşulları; Geomembran yerleştirilmesi, çevre ısısının -0°C ve + 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır. Yağış esnasında ve sabah erken saatlerdeki çiğ esnasında kaynak işlemi yapılmamalıdır.

Saha Kaynakları

Onaylanmış kaynak metodu otomatik makine ile füzyon veya extrüzyon kaynağıdır. Kaynaklar mümkün olduğunca şeve paralel olarak düzenlenmelidir. Şeve dik kaynaklardan kaçınılmalı, köşelerde ve geometrik şekilli kısımlarda, saha kaynakları en aza indirgenmelidir. Tabandaki T kaynakları şev topuğuna 1.5 metreden daha yakın olmamalı. Kaynaklar en az kırışıklığın ve balık ağzının oluşacağı şekilde düzenlenmelidir.

Kaynak Bindirmesi

Geomembran panelleri füzyon kaynak için minimum 10 cm, ekstrüzyon kaynak için minimum 7.5 cm bindirme ile yerleştirilmelidir.

Kaynak Ekipmanı ve Aksesuarları

Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar füzyon ve ekstrüzyon kaynak makineleridir ve aşağıdaki ekipmanlar bulundurulmalıdır.

>       Füzyon Kaynak Makinesi

>       Ekstrüzyon Kaynak Makinesi

>       Hava basıncı testi için ekipman

>       Rulo açma ekipmanı

>       Yamalar için el kaynağı

>       Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler

Test Kaynakları

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu tahkik etmek amacıyla, saha test kaynakları yapılmalıdır. Test kaynakları, o gün kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her kaynaklama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır.

>       Tüm test kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

>       Onaylanan kaynak metotları füzyon ve extrüzyon kaynaklarıdır.

Saha Kaynaklarının Testleri

Tüm test alet ve ekipmanları sürekli sahada bulunmalı ve teste her an hazır olmalıdır.

Hava Basıncı Testi ( Sadece Çift Dikişli Füzyon Kaynaklar )

Aşağıdaki yöntem Çift Dikişli Füzyon Kaynaklarının test edilmesinde kullanılacaktır. Çift Dikişli Füzyon Kaynakların testi için gerekli ekipmanlar şunlardır.

>  Geomembranı korumak amacıyla bir yastık üzerine monte edilmiş, 25-30 psi (1.752.10 at) basınç oluşturacak ve tutabilecek basınç odası olan bir hava pompası.

>   Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yâda onaylı başka bir basınç besleme aleti.

Test için uygulayıcı aşağıdakileri yerine getirecektir;

>    Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.

>    İğne yâda onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.

>    Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.

>    Kanalın diğer ucuda kapatılır.

YÜZEY ISISI    KONTROL BASINCI (Bar)

+5 C° ile +20 C° arası   5 Bar

+20 C° ile +35 C° arası 4 Bar

+35 C° ile +50 C° arası 3 Bar

>       Yukarıdaki tabloya göre test kanlına hava basılır.10 dakika sonra test basıncının % 10'dan fazla düşmemesi halinde kontrol başarılı sayılır. Aşması durumunda kaynaklar kontrol edilir.

Onarım İşlemleri

>   Bozuk ve hatalı kaynaklar bu spesifikasyonda belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.

>   Küçük delikler, üzerleri ekstrüzyon kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik büyükse yamanmalıdır.

>  Yırtıklar yama yapılarak onarılacaktır. Yama eğer şev üzerinde yâda, bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.

>   Geniş delikler, pürüz ve ham maddenin iyi dağılmamasından dolayı oluşan bozukluklar ile herhangi bir yabancı maddeden dolayı etkilenmiş yerler yamanmalıdır.

>    Yamanacak HDPE geomembran yüzeyi, onarımdan en fazla 10 dakika önce temizlenmelidir.

Yamalar yuvarlak yâda oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 15 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan geomembran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır.

Onarımların Tahkik Edilmesi

Sonuçların Kaydedilmesi: Uygulayıcı tarafından, yapılan tüm testlerin sonuçlarını gösteren dokümanlar günlük olarak kaydedilir. Bu dokümanlar, başlangıçta testleri geçmeyen bütün kaynakları belirtecek ve bu kaynakların onarılıp tekrar başarı ile test edildiğini gösteren kanıtları içerecek şekilde düzenlenir.

Ankraj Hendeğinin Doldurulması

Hendek doldurulurken geomembrana ve geotekstile zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Eğer hasar meydana gelirse, doldurma işlemi tamamlanmadan önce onarılmalıdır.

Geomembran Uygulamasının Kabulü

Uygulayıcı, işveren tarafından kabul edilene kadar geomembran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır. Geomembran kabulü, işveren tarafından, aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde yapılır.

>       Uygulama bitmiş olacak

>       Tüm saha kaynaklarının ve onarımlarının ilgili testlerle beraber yeterli şekilde yapıldığının tahkiki tamamlanacak. 

>       Tüm belgeler ve tutanaklar uygulayıcı tarafından hazırlanarak yetkili makama teslim edilir.